*Ghid practic privind certificarea ISO 9001


architecture: UNStudio - Post Rotterdam

architecture: UNStudio - Post Rotterdam

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

falldraw

►→HOME

►→ Table of Content “united architects – legislaţie”
►→ Table of Content LEGISLAŢIE
►→* Table of Content all Sites:

►→ conţinut document: ►→Ghid practic privind certificarea ISO-9001

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

Ghid practic privind certificarea ISO 9001

GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 9001 reprezinta un studiu de caz privind proiectarea unui sistem de management al calitatii pentru o firma cu profil de productie/servicii. Comentariile care insotesc documentele va vor permite adaptarea sistemului de management la propriile cerinte.
Documentatia contine modele de proceduri si documente care pot fi aplicate in sisteme de management al calitatii din organizatii cu diverse domenii de activitate.
Documentatia este prezentata in format electronic pe CD.
O parte dintre specificatiile procedurilor se pot utiliza asa cum sunt prezente, insa sunt si elemente care necesita particularizare, pentru o mai buna intelegerea a modului de utilizare a ghidului in procesul de proiectare si implementare a sistemului calitatii oferim consiliere gratuita prin telefon si e-mail.

Continutul Ghidului:

 1. Modele de documentatii necesare demararii procesului de proiectare a sistemului calitatii.
 • Descrierea procesului de proiectare si implementare a sistemului calitatii.
 • Model de analiza dignostic a sistemului de management in conformitate cu cerintele ISO 9001:2000.
 • Lista datelor de intrare necesare proiectarii unui sistem de managemental calitatii.
 • Structura documentatiei sistemului calitatii.
 • Cauze de esec privind proiectarea si implementarea unui sistem demanagement al calitatii.
 1. Lista domeniilor reglementate prin directive europene si a legislatieiromanesti aplicabile.
 2. Lista standardelor cu incidenta asupra sistemelor de management al calitatii.
 3. Lista legislatiei din domeniul protectiei consumatorului (acte in vigoare si acte care vor intra in vigoare la 01.01.2007, ce trebuie sa faca firmele conform legislatiei privind protectia consumatorului, ce nu trebuie sa faca firmele conform legislatiei privind protectia consumatorului)
 4. Modele de proceduri:
 • Elaborarea si controlul documentelor.
 • Audit intern.
 • Actiuni corective si preventive.
 • Controlul inregistrarilor.
 • Controlul produselor si lucrarilor neconforme.
 • Analiza efectuata de management.
 • Recrutarea, instruirea, constientizarea si motivarea resursei umane.
 • Analizarea cerintelor clientilor.
 • Tratarea reclamatiilor.
 • Evaluarea satisfactiei clientilor.
 • Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor.
 • Comunicare interna si externa.
 • Planificarea proceselor.
 • Monitorizarea si masurarea proceselor.
 • Monitorizarea si masurarea produselor si lucrarilor.
 • Analiza datelor.
 • Mon itorizarea echipamentelor.
 • Monitorizarea DMM.
 • Identificare si trasabilitate.
 1. Alte modele de proceduri pentru descrierea proceselor sistemului calitatii:
 • Inspectii si incercari
 • Tratarea mediului de lucru
 • Acceptanta
 • Service
 • Proiectare
 • Asigurarea integritatii produselor
 • Tratarea proprietatii clientilor.
 1. Diverse modele de formulare aplicabile in diverse procese ale sistemului de management al calitatii:
 • Model de regulament intern (RI).
 • Model de regulament de ordine si functionare (ROF)
 • Model – Fisa de recrutare
 • Model – Grafic de lucru
 • Model – Program intretinere preventiva echipamente
 • Model – Fisa CTC.
 • Model – Comanda de iesire din gestiune.
 • Model – Nota de rebut.
 • Model – Proces verbal de receptie.
 • Model – Grafic de lucru.
 • Model – Fisa tehnica a sistemului.
 • Model – Declaratie de conformitate
 • Model – Registrul declaratiilor de conformitate.
 • Model – Lista de difuzare a documentelor SMC.
 • Model – Fisa de modificare a produsului.
 • Model – Fisa instruirii.
 • Model – Raport sedinta.
 • Model – Bon de predare, transfer, restituire.
 • Model – Fisa de analiza a cererii de oferta.
 • Model – Evidenta mentenanta preventiva.
 • Model – Fisa de urmarire lucrare
 • Model – Registru intrari-iesiri
 • Model – Registru decizii interne
 • Model – Raport service
 • Model – Fisa service
 • Model – Program de productie
 • Model – Raport de neconformitate si actiuni corective
 • Model – Raport de neconfomitate
 • Model – Program de actiuni corective
 • Model – Program de actiuni preventive
 • Model – Program de imbunatatire
 • Model – Raport de incercari
 • Model – Amendament la raport de incercari
 • Model – Raport de lucru
 • Model – Raport de observatii
 • Model – Raport de audit
 • Model – Raport de testare
 • Model – Plan calitate v1
 • Model – Plan calitate v2
 • Model – Plan de test
 • Model – Planificare revizii
 • Model – Plan control
 • Model – Plan dezvoltare produs
 • Model – Lista operatii de intretinere planificate
 • Model – Plan de audit (completat)
 • Model – Chestionar de audit (completat) etc
 1. Modele de scheme informationale
 • Schema informationala audit intern.
 • Schema informationala controlul inregistrarilor.
 • Schema informationala lansare servicii noi.
 • Schema informationala proces vanzare.
 • Schema informationala proiectare.
 • Schema informationala tratare reclamatii.
 • Schema informationala media planning.
 • Schema informationala marketing.
 • Schema informationala analiza cerinte client.
 • Schema informationala de modificare a proiectului.
 • Schema informationala evaluare furnizori.
 • Schema informationala aprovizionare.
 • Schema informationala service.
 • Ciclul PDCA.
 1. Model manual calitate (continutul complet al unui manual realizat in conformitate cu cerintele ISO 9001:2000 si anexele aferente (organigrama, diagrama proceselor, matricea proceselor, lista documentelor externe, matrice de monitorizare a proceselor, abordarea procesuala in cadrul sistemului calitatii)).
 2. Modele de fise de post (peste 50 de modele de fise de post, chestionare de evaluare a cerintelor postului pentru sef si subordonat).
 3. Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal.
 4. Chestionare de evalauare a furnizorilor (4 modele), model de formulare pentru matrice de evaluare si reevaluare a furnizorilor, model lista furniziori.
 5. Modele de sisteme de evaluare a performantelor personalului (5 modele), ghid de apreciere a performantei.
 6. Modele de sisteme de evaluare a satisfactiei clientilor (14 modele de chestionare), analiza necesitatii masurarii satisfactiei clientilor
 7. Model de chestionar de evaluare a satisfactiei personalului.
 8. Model de chestionare de instruire, program de instruire, chestionar evaluare curs.
 9. Model de definire a viziunii, a politicii calitatii, a cartei clientilor, a codului etic, a misiunii, a obiectivelor functionale etc.
 10. Model scheme si matrici de monitorizare a proceselor sistemuluicalitatii.
 11. Note curs ptr. auditul intern si prezentarea cerintelor ISO 9001:2000.
 12. Studiu de caz privind analizarea costurilor calitatii.

Nota.
In situatia in care nu puteti vizualiza comentariile realizate la proceduri, manual calitate etc va recomandam sa accesati meniul “insert” apoi sa selectati optiunea “comment”…documentele trebuie vizualizate in MS Word.
Comentariile se vor afisa lateral sau in partea inferiora a ecranului.

Produsul este realizat de o echipa de specialisti in sisteme de management, absolventi cursuri European Organization for Quality, Qualite & Support International – FRANTA” etc, cu experienta in domeniul sistemelor de management care au proiectat si implementat sisteme de management certificate de urmatoarele organisme: TUV, LRQA, SRAC, ROCERT, SIMTEX, ISCIR. La cerere se poate transmite aceasta lista.
Daca sunt necesare precizari suplimentare privind utilizarea documentatiei de pe CD va rog sa ne contactati. Va recomandam sa apelati la consultanta gratuita la adresa calitate@clubafaceri.ro pentru a obtine, si alte modele de documente, metodologii, instrumente din domeniul sistemelor de management al calitatii aplicabile firmei in care va desfasurati activitatea.

Pretul produsului: 135 EUR + TVA.
Abonatii http://www.clubafaceri.ro beneficiaza de reducere de pret de 10%.
Date de contact: tel./fax: 021 / 317 67 68 / 0728 238 062/ 0722 304 709
E-mail: calitate@clubafaceri.ro

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
falldraw
home
table of content
all sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:

architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s