*Fişa tehnică aviz sanitar


UNStudio architects - Louis Vuitton flagship store

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

falldraw

►→HOME

►→ Table of Content “united architects – legislaţie”
►→ Table of Content LEGISLAŢIE
►→* Table of Content all Sites:

►→ conţinut document: ►→Fisa tehnica aviz sanitar
►→ Fisa tehnica aviz sanitar (2)
►→ Fisa tehnica aviz sanitar (3)

vezi şi: *Aviz sanitar pentru un obiectiv
*AUTORIZATIE SANITARA ELIBERATA CONF. H.G. 573pe2002
*AUTORIZAŢIE SANITARĂ ELIBERATĂ CONF. ORD. M.S.F. 117/2002

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

1*)

 

………………………………………..

(denumire proiectant)

Directia de Sanatate Publica

 

Tulcea

FISA TEHNICA

in vederea emiterii Acordului Unic,

pentru obtinerea avizului sanitar

1.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

1. – Denumire(*l)………………………………………………………………………………………………..

2. – Amplasamentul(*1)………………….…………………………………………………………………..

3. – Beneficiar(*l)……………………………………………………………………………………………….

4. – Proiect(*l) nr………………elaboratori(*l)……………………………………………………………

2.CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(*1)

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(*1)

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

3.MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

4.MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR SI RESTRICŢIILOR IMPUSE(*1):

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

INTOCMIT(*2)

……………………………..

5. Văzând specificările prezentate in FISA TEHNICA privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum si documentaţia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda :

AVIZ FAVORABIL

in vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele conditiî(*3)……………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………

{nume, prenume, semnătura)

L.S.            Data:…………………………………..

PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA

FORMULARULUI “FISA TEHNICA”

pentru obţinerea avizului sanitar

I. DATE GENERALE

1.  Baza legala

–  Legea nr.l 14/1996 republicata, a locuinţei;

–  H.G,R. nr.625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comercianţilor, anexa nr.2.

–  Ordin al ministrului sănătăţii nr. 331 din 19 mai 1999, pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice (modificat cu Ordinul l! 7/2002).

2.  Conţinutul documentaţiilor

–  Certificatul de urbanism (copie)

–  Titlul asupra imobilului (copie)

–  Plan de situaţie si de încadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism), vizate spre neschimbare;

–  Memoriu tehnic intocmit conf. H G R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;

–  Schite sau planuri întocmite conf H G R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;

–  Dovada privind achitarea tarifului de avizare; După caz, mai pot fi depuse:

–  Certificat de înmatriculare;

– Cod fiscal;

–  Hotărârea judecătoreasca definitiva;

– Actul constitutiv al societăţii;

–  Autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente;

–  Acordul vecinilor;

–  Studiu de impact asupra stării populaţiei;

3.  Durata de emitere a avizului

Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

II. CONDIŢII SI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR: (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)

– Ordinul M.S. 536/1997

– Ordinul M.S. 976/1999

– Ordinul M.S. 1193/1996

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE

a) – Temei: – Conform H.G. 625/2001 (Anexa 2,3)

b) – Valoarea taxei de avizare este de l .000.000 lei.

c)- Modalitatea de achitare a taxei: in contul 23580120.4321631 deschis la Trezoreria Tulcea

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

NOTA:

PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI “FISA TEHNICA” – pentru utilităţi urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:

(l*) De către proiectant – cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.

(2*) De către proiectant – cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătura, abilitat  autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale);

(3*) De catre avizator ca urmare a analizei documentatie si FISEI TEHNICE depuse

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
falldraw
home
table of content
all sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:

architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s