Eurocod 3 – SR EN 1993-1-1:2006: Proiectarea structurilor de oţel.


Construction on the Sydney Harbour Bridge

Construction on the Sydney Harbour Bridge

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

falldraw

►→HOME

►→ Table of Content “united architects – legislaţie”
►→ Table of Content LEGISLAŢIE
►→* Table of Content all Sites:

Sydney Harbour Bridge

Sydney Harbour Bridge

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel.

Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

Eurocodul 3 se aplica cladirilor si lucrarilor de constructii civile din otel. El contine principii si conditii privind securitatea si exploatarea structurilor precum si reguli de calcul si verificare care sunt precizate în EN 1990 – Bazele calculului structurilor.

Anexa naţională

SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

Erata mentioneaza articolele în care se înlocuieste “se recomanda” cu “trebuie”.

SR EN 1993-1-10:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului

Standardul trateaza exigentele referitoare la rezistenta, functionalitatea, durabilitatea si rezistenta la foc a structurilor metalice. Alte exigente, spre exemplu cele referitoare la izolarea termica sau fonica nu sunt considerate.

Anexa naţională

SR EN 1993-1-10:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului

Erata mentioneaza articolele în care se înlocuieste “se recomanda” cu “trebuie”.

SR EN 1993-1-11:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse

Standardul stabileşte regulile de proiectare pentru structurile care conţin elemente de oţel supuse la întindere, care datorită legăturilor lor cu structura, pot să fie ajustabile şi uşor de înlocuit.

SR EN 1993-1-12:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului EN 1993 la mărci de oţel până la S 700

Standardul indică reguli care pot fi folosite împreună cu părţile: EN 1993-1-1, EN 1993-1-2, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, EN 1993-1-5, EN 1993-1-6, EN 1993-1-7, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9, EN 1993-1-10, EN 1993-1-11, EN 1993-2, EN 1993-3-1, EN 1993-3-2, EN 1993-4-1, EN 1993-4-2, EN 1993-4-3, EN 1993-5, EN 1993-6 pentru a permite proiectarea structurilor de oţel cu mărci superioare de la S460 până la S700.

SR EN 1993-1-2:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc

Standardul trateaza exigentele referitoare la rezistenta, functionalitatea, durabilitatea si rezistenta la foc a structurilor metalice. Alte exigente, spre exemplu cele referitoare la izolarea termica sau fonica nu sunt considerate.

Anexă naţională

SR EN 1993-1-2:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc

Această erată reprezintă varianta română a textului în limba engleză a eratei EN 1993-1-2:2005/AC.2005

SR EN 1993-1-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece

Standardul stabileşte cerinţele de proiectare pentru elementele structurale şi tablele de oţel cu pereţi subţiri formate la rece.

Anexă naţională

SR EN 1993-1-4:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oţeluri inoxidabile

Standardul indică prevederi suplimentare pentru proiectarea clădirilor şi lucrărilor de construcţii inginereşti care extind şi modifică aplicarea standardelor EN 1993 1 1, EN 1993 1 3, EN 1993-1-5 şi EN 1993-1-8 la oţeluri inoxidabile de tip austenitic, austenito-feritic şi feritic.

Anexă naţională

SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale plane solicitate în planul lor

Standardul stabileşte regulile pentru calculul plăcilor plane rigidizate şi nerigidizate solicitate în planul lor. Efectele datorate fenomenului de “shear lag”, aplicării încărcărilor în planul lor şi voalarea plăcilor sunt stabilite pentru grinzi cu secţiuni I şi secţiune închisă. Sunt stabilite, de asemenea, componentele structurale plane solicitate în planul lor, cum ar fi rezervoare şi silozuri. Efectele solicitărilor din afara planului plăcilor nu fac obiectul domeniului de aplicare a acestui standard.

Anexă naţională

SR EN 1993-1-6:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6: Reguli generale – Reguli suplimentare pentru rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri

Standardul stabileşte regulile de bază pentru proiectarea structurilor de oţel realizate din plăci de forma unei plăci curbe subţiri de rotaţie.

SR EN 1993-1-7:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7: Plăci plane solicitate la încovoiere

Standardul indică regulile de proiectare pentru plăci rigidizate şi nerigidizate care fac parte din structuri din plăci precum silozuri, tancuri sau rezervoare, solicitate la încărcări în afara planului.

SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor

Standardul stabileste regulile pentru alcatuirea si calculul îmbinarilor elementelor si structurilor din otel, marcile S235, S275, S355 si S460 solicitate predominant static.

SR EN 1993-1-8:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor

Erata mentioneaza articolele în care se înlocuieste “se recomanda” cu “trebuie”.

Anexă naţională

SR EN 1993-1-9:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseală

Standardul prescrie metodele de calcul ale rezistentei la oboseala pentru elemente si îmbinari supuse la încercari ciclice.

SR EN 1993-1-9:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseală

Erata mentioneaza articolele în care se înlocuieste “se recomanda” cu “trebuie”.

Anexă naţională

SR EN 1993-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel

Standardul furnizează o bază generală pentru proiectarea podurilor de oţel precum şi a componentelor acestora.

Anexă naţională

SR EN 1993-3-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni

Standardul se aplică la proiectarea turnurilor cu zăbrele şi pilonilor ancoraţi cât şi la proiectarea structurilor care susţin elemente prismatice, cilindrice sau alte elemente.

SR EN 1993-3-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-2: Turnuri, piloni şi coşuri. Coşuri

Standardul se aplică la proiectarea structurală a coşurilor de fum verticale de oţel cu secţiune circulară sau conică.

SR EN 1993-4-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri

Acest standard oferă principii şi reguli de aplicare pentru proiectarea structurilor silozurilor metalice, care au forma în plan circulară sau rectangulară, autoportante sau susţinute. Acest standard se ocupa numai de cerinţele de rezistenţă şi stabilitate ale silozurilor metalice. Pentru alte cerinţe (ca siguranţa în exploatare, performanţa funcţională, fabricarea şi montajul, controlul calităţii, detalii ca trapele de vizitare, centuri, dispozitive de umplere, guri de evacuare şi alimentare, etc.), a se vedea standardele la obiect.

SR EN 1993-4-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare

Standardul stabileşte principiile şi regulile de aplicare pentru proiectarea rezervoarelor cilindrice verticale, situate deasupra solului, pentru produse lichide, cu următoarele caracteristici:.

a) presiuni interioare caracteristici deasupra nivelului lichidului nu mai mici de -100 mbar şi nu mai mari de 500 mbar ;

b) temperatura de proiectare a structurii metalice a rezervorului cuprinsă între 50oC şi +300oC.

c) nivelul de proiectare maxim al lichidului conţinut să nu fie mai mare decât partea superioară a peretelui cilindric vertical.

Acest standard tratează numai cerinţele de rezistenţă şi stabilitate ale rezervoarelor de oţel. Alte cerinţe de proiectare sunt indicate în EN 14015 pentru rezervoarele situate la temperatura ambiantă şi de EN 14620 pentru rezervoarele criogenice, şi de EN 1090 pentru cerinţe de fabricaţie şi montaj.

SR EN 1993-4-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3: Conducte

Acest standard furnizează principii şi reguli de aplicare pentru calculul de rezistenţă al conductelor de oţel cilindrice pentru transport de lichide sau gaze sau amestecuri de lichide şi gaze la temperaturile înconjurătoare, care nu sunt tratate de alte standarde europene speciale.

SR EN 1993-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe

Standardul indică principiile şi regulile de aplicare pentru proiectarea şi calculul piloţilor portanţi şi a palplanşelor de oţel.

SR EN 1993-6:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare

Acest standard stabileşte cerinţele de proiectare ale structurilor de oţel. Standardul se aplică la căile de rulare.

SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NA care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-1-1:2006 şi a eratei SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006.

SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului. Anexa naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NA care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-1-10:2006 şi a eratei SR EN 1993-1-10:2006/AC: 2006.

SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale – Calculul structurilor la foc. Anexă naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-1-2:2006 şi a eratei SR EN 1993-1-2:2006/AC:2006.

SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece. Anexa Naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-1-3:2007.

SR EN 1993-1-4:2007/NB:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oţeluri inoxidabile. Anexa Naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-1-4:2007.

SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale plane solicitate în planul lor. Anexa Naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-1-5:2007.

SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor. Anexă Naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-1-8:2006 şi a eratei SR EN 1993-1-8:2006/AC: 2006.

SR EN 1993-1-9:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseala. Anexa naţională

Acest standard reprezintă anexa naţională NA care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-1-9:2006 şi a eratei SR EN 1993-1-9:2006/AC: 2006.

SR EN 1993-2:2007/NB:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel. Anexa naţională

Standardul reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-2:2007.

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
falldraw
home
table of content
all sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:

architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: